Collection: Cake Flours, Oats & Baking Powder

Artisan's Choice | Plain White Flour | 2.5kg
Artisan's Choice | Plain White Flour | 2.5kg
Regular price
£3.47
Sale price
£3.47
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Artisan's Choice | Self Raising White Flour | 2.5kg
Artisan's Choice | Self Raising White Flour | 2.5kg
Regular price
£2.54
Sale price
£2.54
Regular price
Unit price
per 
Sold out
BFP | Self Raising White Flour | 16kg
BFP | Self Raising White Flour | 16kg
Regular price
£8.70
Sale price
£8.70
Regular price
Unit price
per 
Sold out
BFP | Plain White Flour | 16kg
BFP | Plain White Flour | 16kg
Regular price
£7.69
Sale price
£7.69
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Artisan's Choice | Cake Flour | 2.5kg
Artisan's Choice | Cake Flour | 2.5kg
Regular price
£4.99
Sale price
£4.99
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Morning Foods | Jumbo Oat Flakes (Size 26) | 25kg
Morning Foods | Jumbo Oat Flakes (Size 26) | 25kg
Regular price
£20.40
Sale price
£20.40
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Artisan's Choice | Gluten Free Plain Flour | 2.5kg
Artisan's Choice | Gluten Free Plain Flour | 2.5kg
Regular price
£4.19
Sale price
£4.19
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Artisan's Choice | Jumbo Rolled Oat Flakes | 2.5kg
Artisan's Choice | Jumbo Rolled Oat Flakes | 2.5kg
Regular price
£3.40
Sale price
£3.40
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Artisan's Choice | Baking Powder | 4kg
Artisan's Choice | Baking Powder | 4kg
Regular price
£7.33
Sale price
£7.33
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Artisan's Choice | Golden Genoese Cake Mix | 2.5kg
Artisan's Choice | Golden Genoese Cake Mix | 2.5kg
Regular price
£7.14
Sale price
£7.14
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Richardson Milling | Large Rolled Oat flakes (Size 23) | 25kg
Richardson Milling | Large Rolled Oat flakes (Size 23) | 25kg
Regular price
£19.89
Sale price
£19.89
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Citric Acid Monohydrate | 25kg
Citric Acid Monohydrate | 25kg
Regular price
£30.89
Sale price
£30.89
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Doves Farms | Organic Plain White Flour | 25kg
Doves Farms | Organic Plain White Flour | 25kg
Regular price
£23.80
Sale price
£23.80
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Doves Farms | Gluten Free Plain White Flour | 16kg
Doves Farms | Gluten Free Plain White Flour | 16kg
Regular price
£21.51
Sale price
£21.51
Regular price
Unit price
per 
Sold out
CSM | Calcium Propionate | 25kg
CSM | Calcium Propionate | 25kg
Regular price
£80.87
Sale price
£80.87
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Fine Anhydrous Citric Acid | 25kg
Fine Anhydrous Citric Acid | 25kg
Regular price
£40.50
Sale price
£40.50
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Potassium Sorbate Granules | 25kg
Potassium Sorbate Granules | 25kg
Regular price
£135.01
Sale price
£135.01
Regular price
Unit price
per 
Sold out
BFP | Baking Powder | 25kg
BFP | Baking Powder | 25kg
Regular price
£39.92
Sale price
£39.92
Regular price
Unit price
per 
Sold out