Collection: White flour

Artisan's Choice | White Bread Flour | 2.5kg
Artisan's Choice | White Bread Flour | 2.5kg
Regular price
£5.84
Sale price
£5.84
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Artisan's Choice | Plain White Flour | 2.5kg
Artisan's Choice | Plain White Flour | 2.5kg
Regular price
£3.47
Sale price
£3.47
Regular price
Unit price
per 
Sold out
BFP | Strong White Flour | 16kg
BFP | Strong White Flour | 16kg
Regular price
£9.22
Sale price
£9.22
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Artisan's Choice | Self Raising White Flour | 2.5kg
Artisan's Choice | Self Raising White Flour | 2.5kg
Regular price
£2.54
Sale price
£2.54
Regular price
Unit price
per 
Sold out
BFP | Self Raising White Flour | 16kg
BFP | Self Raising White Flour | 16kg
Regular price
£8.70
Sale price
£8.70
Regular price
Unit price
per 
Sold out
BFP | Plain White Flour | 16kg
BFP | Plain White Flour | 16kg
Regular price
£7.69
Sale price
£7.69
Regular price
Unit price
per 
Sold out
BFP | Canadian Strong White Flour | 16kg
BFP | Canadian Strong White Flour | 16kg
Regular price
£10.18
Sale price
£10.18
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Artisan's Choice | Baker's Strong White Flour | 2.5kg
Artisan's Choice | Baker's Strong White Flour | 2.5kg
Regular price
£2.61
Sale price
£2.61
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Doves Farms | Gluten Free Plain White Flour | 16kg
Doves Farms | Gluten Free Plain White Flour | 16kg
Regular price
£21.51
Sale price
£21.51
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Nelstrop's | Plain White Flour | 8 x 1.5kg
Nelstrop's | Plain White Flour | 8 X 1.5kg
Regular price
£7.64
Sale price
£7.64
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Doves Farms | Organic Plain White Flour | 25kg
Doves Farms | Organic Plain White Flour | 25kg
Regular price
£23.80
Sale price
£23.80
Regular price
Unit price
per 
Sold out